“Tot cerul să-Ți cânte, și tot pământul
Gloria Ta, Aleluia
În veac de veac, amin!”

Cu siguranță tot cerul îi cântă iar pe pământ, cel puțin în 30 Aprilie, Corul și Orchestra Națională “Gloria Dei” va cânta împreună cu cerul spre slava atotputernicului nostru Mântuitor.

Cu bucurie vrem să vă anunțăm că următorul concert al Corului și Orchestrei Naționale “Gloria Dei” va fi în 30 Aprilie la Cluj.
Vă așteptăm!