Festivalul orchestrelor de coarde

Săpânţa, 25 martie 2017.

Ora de rugăciune

Înainte de masă

După masă