Director departament Viata de Familie
pastor: Csergezan Bernard
email: csergezanbernard@adventist.ro

Obiectivul principal al Departamentului Viaţa de familie este să întărească familia pentru a deveni un centru de promovare a uceniciei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu la creaţiune ca instituţie umană fundamentală. Ea formează cel dintâi cadru în care sunt însuşite valorile şi în care se dezvoltă capacitatea stabilirii de relaţii apropiate cu Dumnezeu şi cu celelalte fiinţe umane.

Departamentul Viaţa de familie este o lucrare a harului care recunoaşte învăţăturile biblice privitoare la familie ca fiind normative şi înalţă idealurile lui Dumnezeu cu privire la viaţa de familie. În acelaşi timp, această lucrare contribuie la înţelegerea experienţelor marcante ale indivizilor şi familiilor din această lume decăzută. Astfel, Departamentul Viaţa de familie are ca obiectiv să ajute familiile să înainteze spre idealurile divine, în timp ce contribuie la răspândirea Evangheliei harului mântuitor al lui Dumnezeu şi a făgăduinţei dezvoltării prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt.

Departamentul Viaţa de familie se concentrează pe relaţiile dintre oameni. Este preocupat de nevoile cuplurilor căsătorite, de nevoile părinţilor şi copiilor, de nevoile familiei, ale celor necăsătoriţi şi ale tuturor membrilor cercului mai larg al familiei, în condiţiile trecerii acestora prin etapele previzibile de dezvoltare şi ale luptei cu schimbările neaşteptate din viaţă.

Departamentul Viaţa de familie întăreşte şi încurajează familiile sănătoase. Responsabilii acestui departament ajută la construirea şi menţinerea unor relaţii de familie puternice, deoarece recunoaşte că familiile creştine sănătoase produc membri puternici pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi constituie o mărturie atrăgătoare pentru societate. Departamentul Viaţa de familie promovează înţelegerea, acceptarea şi dragostea în interiorul familiei şi în familia lărgită a lui Dumnezeu şi încurajează reconcilierea şi vindecarea conflictului dintre generaţii, promise în solia lui Ilie din Maleahi 4,5.6. El oferă speranţă şi sprijin celor răniţi prin abuz, din cauza familiilor dezbinate şi a relaţiilor rupte. Departamentul Viaţa de familie cultivă competenţa şi priceperea în diverse domenii necesare în relaţiile interpersonale. Departamentul oferă ocazii de dezvoltare prin educarea şi îmbogăţirea vieţii de familie. El încurajează indivizii, cuplurile căsătorite şi familiile, ca atunci când este necesar, să recurgă la serviciile de consiliere.

O slujire corespunzătoare a familiei trebuie să cuprindă: consiliere premaritală pentru toate cuplurile înainte de căsătorie; ocazii pentru întărirea vieţii de familie: educarea părinţilor, în special pentru cei rămaşi văduvi şi a familiilor cu părinţi vitregi; instruirea familiei pentru evanghelizare în familie şi constituirea de familii‑suport pentru a le ajuta pe cele cu nevoi speciale.