Săptămâna de rugăciune AMiCUS

În perioada 20-26 ianuarie 2019 este organizată săptămâna de rugăciune a studenților.
Locație: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Cluj „Speranța”
Calea Moților, nr. 47

Program
Duninică, 18:00 – Adrian Dorgo
Luni, 20:00 – Iosif Pașca
Marți, 20:00 – Adelin Rusneac
Miercuri, 20:00 – Gelu Poenariu
Joi, 20:00 – Beniamin Anca
Vineri, 19:00 – Beniamin Sisu
Sâmbătă, 17:00 – Beniamin Sisu

O felie de rugăciune cu studenții poate schimba traiectoria vieții.

Kincskereső tábor – tabără licurici HU

Înscriere tabără Licurici, limba maghiară.

„Kincskereső tábor” – kisösker tábor, beiratkozási szelvény:

 

 

Raport: Persecutarea creștinilor se apropie de nivelul de „genocid”

Sabat de consacrare – 6 Aprilie 2019

Între 21-22 Aprilie 2019 va avea loc Adunarea Generală a Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Cu această ocazie vor fi aleși noii membri ai Comitetului Uniunii și vor fi ratificate propunerile Comitetului de Planuri și Hotărâri pentru noul mandat.

În acest scop, comitetul Uniunii a hotărât să dedice Sabatul din 6 aprilie 2019 pentru consacrare, post și rugăciune în vederea bunei desfășurări, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a acestei sesiuni.

Clasă pregătitoare la „Maranatha”

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” – Cluj Napoca organizeaza Clasa Pregatitoare pentru anul 2019
Daca aveti un copil pe care trebuie sa il inscriti in clasa pregatitoare si doriti sa invete intr-o scoala crestina, nu ezitati sa veniti la Liceul „Maranatha” din Cluj Napoca situat in cartierul Manastur, str. Mehedinti, nr. 80A sau sa sunati la 0744837965.

Újévi üzenet 2019

Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Napjainkban váratlanul kései időket élünk. A történelem folyamán nagyon kevés várakozó hitte azt, hogy a 2018-as évben nem lesz befejeződve a bűn szomorú története a világegyetemben.

Jó és rossz történésekkel, eltelt még egy év, és bizonyos fokú sajnálkozással mondhatjuk, hogy „mi még mindig nem váltattunk meg”. A megtörtént dolgokat láttuk, éreztük, hallottuk! Közülünk egyesek próbákon mentek keresztül. Az elmúlt év emlékei lehet nem a legszebbek. De mit hoz az előttünk álló év? Senki nem tudja, de mintha hallanánk az égi hangot, amely ezt mondja: …én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. És. 46:4 u.r. De van egy jó hírem. Jézus jön! Nem mi mondjuk, hanem pontosan az a Valaki, Aki kész megjelenni a felhőkön. Azt szeretnénk, hogyha a következő évben sokkal erőteljesebben lenne hirdetve ez az igazság. Ez a legjobb hír azok számára, akik elfásultak a várakozásban. Az egyháznak szüksége van ama nagy igazság megerősítésére, amely létének alapját képezi: Jézus jön!

Visszatekintve a 2018-as évre, számos okunk van a hálára és a köszönetre. A nyájhoz férfiak, nők, ifjak és idősek csatlakoztak, akik vágyakoznak a Mennyei Otthon után. Bennetek még él az első szeretet lángja. Úgy vagytok közöttünk, mint a Szelíd Bárány áldozatának utolsó gyümölcsei. Lehet, hogy azon nagy igazság fényében hoztátok meg döntéseteket, hogy Jézus jön!

Tegyetek meg minden tőletek telhetőt annak érdekében, hogy a Szentlélek ereje által gyújtsátok fel újra az egész népben annak az igazságnak a lángját, hogy Jézus jön!

Másodsorban megemlékezünk azokról, akik eltávoztak közülünk. Nem voltak kevesen. Tehetetlenül vettünk részt temetési istentiszteleteken, és próbáltuk megosztani egymással az elválás fájdalmát. Ezekben a pillanatokban olyan jól jön ez az igazság, hogy Jézus jön! A pihenőre tértek veszteséget jelentettek az egyháznak, de Istennek egy nyereséget. Ő azokhoz számlálja őket, akiket életre hív majd a feltámadás reggelén. Vígasztalódjatok ezen gondolatokkal, és tegyetek meg minden tőletek telhetőt annak érdekében, hogy a Szentlélek ereje által készen legyünk a szeretteinkkel és a Jézus Krisztussal való találkozásra.

Harmadsorban azokra gondolunk, akik elhagyták az újonnan születettek gyülekezetét. Nem tudjuk, hogy megtettünk-e mindent érettük. Lehet, nem érezték szeretve magukat. Lehet, hogy nem éreztek elfogadást részünkről, vagy lehet, hogy nem tudták egyedül megharcolni küzdelmeiket. Jézus jön, és ezen lelkeket is megbékélve kell találja Üdvözítőjükkel.

A Szentlélek ereje által tegyetek meg minden tőletek telhetőt megmentésük érdekében. Ők Krisztus testének tagjai voltak, és ismét azokká válhatnak.

Kedves testvérek az Úrban, a Szentlélek ereje által tegyetek meg minden tőletek telhetőt azért, hogy a Kegyelem Országa minél több embert befogadhasson. Időben tegyetek bizonyságot, és ne halogassátok! Imádkozzatok az egyházban lévőkért és a kívül valókért. Sírjatok a sírókkal és örvendjetek az örvendezőkkel. Egymás terhét hordozzátok, így töltve be a szeretet törvényét. Olyan közel vagyunk otthonunkhoz, mint még soha, és meg kell tanulnunk úgy élni, akár az Atya házában.

Hálásak vagyunk Istennek a ti támogatásotokért is. Isten töltse be továbbra is házatok és lelketek tárházát. Adományozó készségetek tette lehetővé az advent mű előrehaladását. Az egyházban való szolgálatotok és hűségetek tette lehetővé a 2018-as év sikeres bezárását.

Kedves testvérek, arra bátorítunk, hogy bizakodva tekintsetek a jövőbe. Aki mindeddig gondunkat viselte, ígérete szerint továbbra is meg fogja ezt tenni. Úgy bízzatok Benne, mint egy olyan Istenben, aki meghallgatja imáitokat és válaszol azokra. Hallgassatok az Öregkorúra: Ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek az ő cselekedetei szerint.

Azt kívánjuk, hogy a 2019-es év mindnyájunknak a kegyelemben való növekedés és a Krisztushoz való hasonulás ideje legyen.

Szeretettel, hálával és elismeréssel, az Észak-Erdélyi Egyházterület bizottsága egy Áldott Új Évet kíván számotokra!

Pașca Iosif, elnök

Szász Károly Zsolt, titkár

Feier Ioan Alin, kincstáros

László Varga Zoltán Barna, Szombatiskola/Személyes Munka Ügyosztály igazgató

Parascineț Doru, Ifjúsági Ügyosztály igazgató

 

Mesaj de Anul Nou 2019

Stimate surori și iubiți frați în Domnul Isus Hristos,

Vremea pe care o trăim este neașteptat de târzie. De-a lungul istoriei, prea puțini așteptători credeau că în anul 2018 nu se va fi încheiat trista istorie a păcatului în univers.

Cu bune și rele laolaltă, a mai trecut un an și putem spune cu un oarecare regret ca noi tot nu suntem mântuiți”. Ce a fost am văzut, am simțit, am auzit! Unii poate am trecut prin necazuri. Amintirile din anul care s-a scurs, poate nu sunt cele mai frumoase. Ce va aduce anul care ne stă înainte? Nimeni nu știe, dar parcă auzim glasul din cer care ne spune: „…V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc.” Isaia 46:4 u.p. Am o veste bună. Isus revine! Nu o spunem noi, ci o spune chiar cel ce este gata să se arate pe nori. Anul acesta am vrea ca acest adevăr să fie cu mult mai multă putere predicat. Este cea mai bună veste care poate să fie dată celor ce sunt amorțiți în nepăsarea timpului. Biserica are nevoie de o reafirmare a marelui adevăr ce a chemat-o la existență: Isus revine!

Făcând o retrospectivă a anului 2018, în primul rând avem multe motive de bucurie și recunoștință. La turmă s-au alipit oameni, bărbați și femei, tineri și vârstnici care își doresc Împărăția. Voi aveți încă focul dragostei dintâi. Sunteți aici printre noi ca ultim rod al jertfei Mielului cel Blând. Poate ați luat marea decizie tocmai din pricina acestui mare adevăr că Isus revine!

Faceți tot ce puteți, prin puterea Duhului Sfânt să reaprindeți în întreaga obște flacăra adevărului că Isus revine!

În al doilea rând, ne aducem aminte de cei care au plecat dintre noi. Nu au fost puțini. Am asistat neputincioși la servicii funerare și am încercat să împărtășim unii cu alții durerea despărțirii. Pentru asemenea momente este așa de binevenit adevărul acesta că Isus revine! Cei care au trecut la odihnă au fost pentru biserica noastră o pierdere, dar pentru Dumnezeu a fost un câștig. El doar i-a adăugat la cei ce vor fi chemați la viață în dimineața învierii. Măngâiați-vă dar cu aceste gănduri, și faceți tot ce puteți, prin puterea Duhului Sfânt ca la ceasul învierii să fim gata de întâlnire cu cei dragi și cu Isus Hristos.

În al treilea rând, ne gândim la cei care au părăsit „biserica celor întâi născuți”. Nu știm dacă am făcut tot ce trebuia pentru aceștia. Poate nu s-au simțit iubiți. Poate nu s-au simțit acceptați, sau poate nu au putut birui singuri în luptele ce le-au avut. Isus revine, și trebuie să-i gasească și pe aceștia împăcați cu Dumnezeul mântuirii lor.

Faceți tot ce puteți, prin puterea Duhului Sfânt pentru salvarea lor. Ei au fost și vor putea redeveni mădulare în trupul lui Hristos.

Iubiți frați în Domnul, faceți tot ce puteți prin puterea Duhului Sfânt pentru ca împărăția Harului să cuprindă cât mai mulți oameni. Mărturisiți la timp și ne la timp. Rugați-vă pentru biserică și pentru cei din afara ei. Plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Purtați-vă poverile unii altora pentru a împlini întru totul legea dragostei. Suntem mai aproape de casă ca oricând altcândva și trebuie să învățăm să trăim ca în casa Tatălui.

Ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu și pentru susținerea dumneavoastră. Dumnezeu să vă îndestuleze și pe mai departe vistieria casei și a sufletului. Dărnicia dumneavostră a făcut posibilă înaintarea acestei mișcări advente. Slujirea și credincioșia dumneavoastră în biserică, și mai ales a fraților care poartă anumite responsabilități, a făcut posibilă încheierea cu bine a anului 2018.

Iubiți frați, vă îndemnăm să priviți înainte încrezători. Cel ce ne-a purtat de grijă până acum, ne făgăduiește că o va face și pe mai departe. Aveți încredere în El ca într-un Dumnezeu care ascultă și răspunde la rugăciunile noastre. Ascultați-L pe cel ce este începutul și sfârșitul. El zice: Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui.

Fie ca anul 2019 să însemne pentru noi toți un timp de creștere în har și asemănare cu Domnul nostru Isus Hristos.

Cu drag, recunoștință și apreciere, comitetul Conferintei Transilvania de Nord vă urează un An Nou Binecuvântat!

Președinte, Pașca Iosif

Secretar, Szász Károly Zsolt

Trezorier, Feier Ioan Alin

Director ȘSLP, LászlóVarga Zoltán Barna

 

Isus revine! – Intalnirea prezbiterilor din Conferinta Transilvania de Nord

Evenimentul va avea loc în Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere, în zilele de 26-27 octombrie anul curent.
Intâlnirea va începe vineri seara la ora 20:00 și se va încheia sâmbătă seara, aproximativ la ora 18:00.
Pentru cei care au solicitat, cazarea se va putea face vineri, începând cu ora 16:00 la recepția hotelului.

Invitatul special va fi fratele Paolo Benini, directorul Dep. Școala de Sabat și Lucrarea Personală de la nivelul Diviziunii Inter Europa.
Va fi prezent și fratele Tomoiagă Ștefan însoțit și de alți frați.
Întâlnirea se va desfășura sub motoul anului misionar și anume: Isus revine – aceasta este misiunea mea!

Localizează pe hartă: https://goo.gl/maps/J2SrsaJ81qM2