(pagina este în construcție)

Vă salutăm pe pagina Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Conferința Transilvania de Nord!

Pasajul biblic expus se găsește în Sfânta Scriptură, Evangheliza după Matei, capitolul 5.

Puteți citi aici întreg pasajul cunoscut sub denumirea „Fericirile”:

     3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

    4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!

    5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!

    6 Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!

    7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

    8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

    9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!

   10 Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!”

Limba engleză

Limba maghiară

Limba ucraineană

Limba germană

Limba rromani

Limba ebraică modernă

Limba greacă

Limba chineză

Pentru mai multe informații vizitați pagina Bisericii pe www.adventist.ro